Varmecentral Service

Centralvarmeanlægget i en ejendom skal køre 24 timer i døgnet, 365 dage om året for konstant at kunne levere varmt vand og varme i fyringssæsonen. Det siger næsten sig selv, at et sådant system skal vedligeholdes.

Servicering af centralvarmeanlæg
Vi tilbyder evarmecentraln serviceaftale, hvor vores teknikere tilser varmecentralen og kontrollerer målere, indregulerer, renser filtre m.v. når fyringssæsonen starter - så ejendommen er klar til at gå vinteren i møde.

Som led i servicebesøget udarbejder og afleverer vi en rapport med vores registreringer samt eventuelle anbefalinger af større reparationer samt services. Det hele bliver lagt ind på vores intranet, så vi nøje kan følge udviklingen. På den måde kan hjælpe til at spare udgifter til reparationer og energispild.

Det er altid bedre at forebygge...

Få et godt tilbud
Du er altid velkommen til at kontakte os for råd, vejledning og favorable tilbud.