Vand- og vandrør

Hjælp med utætte og stoppede vand- og varmerør
Er uheldet ude og der opdages et utæt vand- eller varmerør, så ring og vi vil gøre vores yderste for at komme samme dag og udfører den nødvendige reparation.
 
Er vandtrykket blevet dårligt med tiden på grund af rustforstoppede rør eller mange tæringer udskifter vi også hele rør installationen til rustfri stålrør.

utæt rør

En alvorlig sag
Rørskader
 og utætte vandrør er ikke noget at spøge med. Opdages de ikke i tide, kan utætte rør være skyld i store skader, som ofte er meget kostbare at reparere.